peter@talbart.se

0702-726726
TALBART| Det vi förmår uttrycka för oss själva och varandra kan vi förändra, utveckla och dra lärdom av.

Så snart något blir talbart öppnas möjligheter för individer, grupper, organisationer, företag och samhällen.

Att göra något talbart öppnar vägar framåt.

Talbart är det som vi har ord eller bilder för och som vi själva och våra relationer kan hantera.

För att nå resultat behövs ibland ett nytt och mer gemensamt språk. Ibland behöver den enskilde eller relationer mellan människor stärkas.

Ett nytt sätt att beskriva en strategi eller en ny samarbetsform är bägge exempel på det som kan göra hela skillnaden.

Kvaliteten i sättet att samarbeta är helt avgörande för resultatet. Ju mer som är talbart desto bättre.

Jag inser att ovanstående riskerar att läsas som floskler och plattityder. Kontakta mig gärna så berättar jag mer.
PETER| Engagerad humanist och ledare med ett öga och stort intresse för hur människor fungerar, enskilt och tillsammans. Lika stort är intresset för digitaliseringens möjligheter och konsekvenser.

IT-strateg, organisationskonsult och utbildare. Tjugo års yrkeserfarenhet varav åtta år som chef.

Civilingenjör och diplomerad organisationskonsult vid Gestaltakademin.

Jag verkar med målet att skapa den utveckling och ge det stöd som krävs för att människor och organisationer ska nå bästa möjliga resultat.

Jag bidrar genom en kombination av kompetenser och erfarenheter inom organisations- och ledningsutveckling, chef- och ledarskap samt bred och aktuell kunskap om IT i vid bemärkelse.

Typiska uppdrag rör mål- och strategiarbete, grupputveckling, omvärldsanalys, samt rådgivning och stöd till ledningsgrupper, enskilda chefer och anställda.

Gift, vindsurfare, fotbollstränare, pianist och löpare med bas i Visby.

Jag inser att ovanstående riskerar att läsas som floskler och plattityder. Kontakta mig gärna så berättar jag mer.

JULI 2017  |  Visby Gotland.
©2018-peter@talbart.se